t 06 46 11 96 86
e info@reindersmafonds.nl

Home » Onze toetsingscriteria

Onze toetsingscriteria

 1. Het Sake Sietzes Reindersmafonds behandelt uitsluitend aanvragen uit:
  • Opeinde
  • Nijega
  • De Tike
  • buurtschap Nijtap*
  • buurtschap De Folgeren*.
  • * zoals bekend volgens de geografische situatie van 1949
 2. Het fonds behandelt alleen aanvragen van projecten, initiatieven en instellingen waaruit blijkt dat de aanvrager over onvoldoende financiële middelen beschikt om reëel geachte plannen te kunnen realiseren.Het fonds behandelt alleen aanvragen van personen waaruit blijkt dat de aanvrager door bijzondere omstandigheden moeilijk in een eerste levensbehoefte kan voorzien, waardoor investeringen redelijkerwijs niet kunnen worden gedaan.
 3. Het fonds behandelt alleen aanvragen die de leefbaarheid van individuen of groepen in het werkgebied ten goede komen op het gebied van:
  • welzijn
  • sport
  • jeugd en maatschappij
  • kunst en cultuur
  • natuur en milieu.

Bij de behandeling van de aanvragen zal de uiterste discretie in acht worden genomen.