t 06 46 11 96 86
e info@reindersmafonds.nl

Home » Privacy regels Stichting S.S. Reindersmafonds

Privacy regels Stichting S.S. Reindersmafonds

De door het Reindersmafonds ontvangen gegevens van verenigingen, stichtingen of particulieren via de website en/of op schrift (briefpapier), komen uitsluitend ter inzage van de bestuurders. Zie voor de betreffende personen onder het kopje ‘Bestuur’.

Doel van het ter inzage brengen van de gegevens: het kunnen beoordelen van een aanvraag of kwestie om te komen tot een uiteindelijke besluitvorming door het Bestuur.

De secretaris notuleert het besluit waarbij de naam van de vereniging, stichting of particulier wordt vermeld, alsmede het mogelijk toegekende bedrag en mogelijk de beoordeling die tot de besluitvorming heeft geleid.

Een besluit wordt definitief vastgelegd en gearchiveerd ten kantore van de secretaris.

De aanvraag van de vereniging, stichting of particulier wordt ten kantore van de secretaris maximaal 3 jaar bewaard en daarna vernietigd. Dit geldt zowel voor digitale als wel fysieke stukken.

Onze website maakt enkel gebruik van functionele- en analytische cookies. De analytische cookies zijn geanonimiseerd.