t 06 46 11 96 86
e info@reindersmafonds.nl

Home

Het Sake Sietzes Reindersmafonds in Opeinde

Het Sake Sietzes Reindersmafonds biedt financiële ondersteuning aan particulieren en instellingen in:

  • Opeinde
  • Nijega
  • De Tike
  • buurtschap Nijtap
  • buurtschap De Folgeren.

Het fonds is er voor mensen die hulp nodig hebben in hun persoonlijke situatie en voor maatschappelijk initiatieven die de streek leefbaar houden. Hebt u behoefte aan financiële ondersteuning? Of hebt u een initiatief waarvan onze regio de vruchten kan plukken? Lees dan meer over onze doelen en toetsingscriteria. Denkt u in aanmerking te komen voor een bijdrage, dan kunt u online uw aanvraag indienen.

Sake Sietzes Reindersma, herenboer en weldoener

Sake Sietzes Reindersma (1877 – 1949) was een rijke agrariër uit het Friese buurtschap Nijtap, nabij Drachten. Hij had veel grond en bezittingen en behoorde tot de lokale notabelen. Zo zat hij in het bestuur van de Coöperatieve Zuivelfabriek De Eendracht in Opeinde en van de Coöperatieve Boerenleenbank Nijega-Opeinde. Als alleenstaand man had Sake Sietzes echter geen kinderen of een vrouw om zijn vermogen aan na te laten. Kort voor zijn overlijden stichtte hij daarom een fonds. Aan dit Sake Sietzes Reindersmafonds schonk hij zijn hele bezit voor het “lenigen van de nood van hulpbehoevende personen” in zijn omgeving.