t 06 46 11 96 86
e info@reindersmafonds.nl

Home » Onze organisatie en bestuur

Onze organisatie en bestuur

Het Sake Sietzes Reindersmafonds is een stichting die het nalatenschap beheert van wijlen Sake Sietzes Reindersma en aanvragen beoordeelt voor financiële bijstand uit het fonds. Het stichtingbestuur behandelt de aanvragen discreet en neemt besluiten op basis van individueel en maatschappelijk belang alsmede financiële, geestelijke, lichamelijke of sociale noden. Over besluiten van de Stichting Sake Sietzes Reindersmafonds kan niet worden gediscussieerd.

Samenstelling Stichting Sake Sietzes Reindersmafonds

Bestuur: Mevrouw J.Q. van der Laan-Koops, voorzitter
Mevrouw E.A. Span-Veenstra, secretaris
De heer J. Paulusma, penningmeester
De heer J. Biesma, vice-voorzitter
De heer E.T. Blauw, algemeen lid
De heer J.D. Sipma, algemeen lid
Rentmeester: De heer D.J. de Vries